021-66129626 info@jada.ir

معرفی دوره

دوره مدیریت زخم پرستاری

دوره مدیریت زخم پرستاری

دوره های پرستاری  مدیریت زخم گروه پرستاران دوره مدیریت زخم  مقدمه : مبحث زخم يكي از مهمترين مباحث علوم پزشكي است. سالانه ميليون ها نفر در دنیا دچار انواع زخم...

توضیحات
دوره مدیریت زخم گروه پزشکی

دوره مدیریت زخم گروه پزشکی

دوره مدیریت زخم گروه پزشکی مقدمه : مبحث زخم يكي از مهمترين مباحث علوم پزشكي است. سالانه ميليون ها نفر در دنیا دچار انواع زخم هاي حاد و مزمن مي شوند  این امر از...

توضیحات
دوره ماساژ درمانی و ماساژ ورزشی

دوره ماساژ درمانی و ماساژ ورزشی

دوره ماساژ درمانی و ماساژ ورزشی دوره ماساژ درمانی و ماساژ ورزشی  مقدمه : اسناد تاریخی نشان می دهد ماساژ قدیمی ترین شکل درمان جسم و روح است. یکی از نخستین مراجع...

توضیحات
دوره مشاوره ژنتیک

دوره مشاوره ژنتیک

راهنمای برگزاری دوره مشاوره ژنتیک 1399 مقدمه : دفتر پیشگیری از معلولیت های معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران جهت تامین...

توضیحات
طب سوزنی علمی

طب سوزنی علمی

دوره طب سوزنی علمی مقدمه : طب سوزنی (Acupuncture) یکی از اشکال، طب چینی بوده که قرن هاست برای درمان مشکلات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. طب سوزنی براساس این نظریه...

توضیحات